Liên Hệ

Trụ sở tại Pháp

5, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE

Tel: +33 (0)6 25 12 81 66

Fax: +33 (0)9 57 97 42 36

Email: Tony.le@euro-tour.fr

Chi nhánh tại Hà Lan

Cinnaberstraat 48, 1339 CL Almere;

The Netherlands

Tel.+31 (0)6 15 08 17 79

Email: Peter.luu@euro-tour

Văn phòng tại Việt Nam

51 Yên Thế, P.2, Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh

VIỆT NAM

Tel: +84 (0)9 07 33 66 88

Email: Fred.le@euro-tour.fr

Đặt chỗ, hỏi thông tin,  chương trình và báo giá chi tiết ? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Email: Contact@euro-tour.fr

Chúng tôi cam kết trả lời quý khách trong 12h ngay sau khi được liên hệ bằng mail. Quý vị có thể gởi mail bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung. 

Tại trang Facebook của EUROTOUR, quý khách cũng có thể bình luận về chuyến đi, hỏi thông tin, xem hình ảnh…